Némettanítás – némettanulás

Hírek, újdonságok

Digitális komponensekPaul, Lisa & Co: Starter – Interaktives Kursbuch

A DVD-ROM tartalmazza a teljes tankönyvet, interaktív táblán (ill. akár nem interaktív felületen is) megjeleníthető formában. A tankönyvoldalak feladatainak egy része számítógépre lett átdolgozva, azaz interaktívan megoldható. A számítógép értékeli is az eredményt, jelöli az esetleges hibákat, és megadja a jó megoldást. Az interaktív tankönyvből a tankönyv valamennyi hanganyaga is lejátszható.

Zum Shop

Nyelvtani gyakorlókönyvekSicher! Übungsgrammatik

Új nyelvtani gyakorlókönyvunk ideális eszköz a nyelvtani ismeretek gyakorlásához, bővítéséhez, elmélyítéséhez alap-, közép- és felsőfokon, mind tankönyvsorozattól függetlenül, mind a Sicher! sorozat kiegészítéseként.

Zum Shop

Munkahelyi német nyelvIm Beruf Neu B1+/B2 Kursbuch

A B1+/B2 szintű, kimondottan a munkahelyi német nyelv elsajátításához készült, egykötetes Im Beruf Neu B1+/B2 új, átdolgozott és aktualizált változat új tartalmakkal és beszédhelyzetekkel bővült. Jellemző munkahelyi szituációkon keresztül mutatja be a munkahelyi nyelv szókincsét, jellemző fordulatait, és országismereti információkat is közvetít.

Zu den Probeseiten

Beste Freunde A1.1Ferienheft

Gyakorlófüzet a Beste Freunde A1.1.kötet tartalmának önálló ismétlésére, gyakorlására a nyári szünetben. Minden fejezet tartalmaz készségfejlesztő, nyelvtani és szókincs-ismétlési feladatokat. A tanulók személyes tanulási naplót készíthetnek, ami felmutatható a tanárnak vagy a szülőknek.

Mehr erfahren