Némettanítás – némettanulás

Hírek, újdonságok

Munkahelyi német nyelv | Im Beruf Neu B1+/B2 Kursbuch

A B1+/B2 szintű, kimondottan a munkahelyi német nyelv elsajátításához készült, egykötetes Im Beruf Neu B1+/B2 új, átdolgozott és aktualizált változat új tartalmakkal és beszédhelyzetekkel bővült. Jellemző munkahelyi szituációkon keresztül mutatja be a munkahelyi nyelv szókincsét, jellemző fordulatait, és országismereti információkat is közvetít.

Zu den Probeseiten

Beste Freunde A1.1 | Ferienheft

Gyakorlófüzet a Beste Freunde A1.1.kötet tartalmának önálló ismétlésére, gyakorlására a nyári szünetben. Minden fejezet tartalmaz készségfejlesztő, nyelvtani és szókincs-ismétlési feladatokat. A tanulók személyes tanulási naplót készíthetnek, ami felmutatható a tanárnak vagy a szülőknek.

Tovább

Menschen B1 | Intensivtrainer

Mind az önálló tanulás, mind az órai gyakorlás hasznos segédeszköze az Intensivtrainer, amelyben a tankönyv felépítésének megfelelően leckénként három oldalon a nyelvtani ismeretek, a szókincs és a beszédszerkezetek állnak a gyakorlás középpontjában, és a lecke végén egy-egy nyelvi készség (olvasott és hallott szöveg értése, íráskészség).A modulok végén országismereti információkat olvashatunk vagy hallhatunk.

Tovább

Menschen B1 | Berufstrainer

Kiegészítő anyag órai vagy otthoni gyakorláshoz: Az új Berufstrainer a munkahelyi nyelv gyakorlásához kínál szövegeket és feladatlapokat, melyeknek szókincse és nyelvtana pontosan illeszkedik a Menschen sorozat leckéihez.

Tovább

Menschen sorozat, munkahelyi nyelv | Menschen im Beruf – Bewerbungstraining

A munkahelyi nyelvi gyakorlókönyv bemutatja az álláskeresés folyamatában szerepet játszó beszédszerkezeteket, a legjellemzőbb kommunikációs helyzeteket az álláskereséstől az interjúig. Középpontban az íráskészség és a beszédkészség fejlesztése áll. Az integrált megoldókulcs révén önálló tanulásra is alkalmas.

Tovább